Samhällsbyggare för en dag på PE Teknik & Arkitektur

Vi ger engagerade studenter möjlighet att prova på livet som samhällsbyggare. Vi diskuterar ledarskap, affärsmannaskap och hur vi tillsammans skapar ett samhälle som bygger på hållbar utveckling.

"Det är viktigt att skapa utrymme för flexibilitet eftersom vi inte vet vad framtiden kommer att innehålla."

Byggnader med bredd, höjd och hållbarhet

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: